Liander Headquarters

Acosorb heeft met akoestisch spuitwerk een groot aandeel in de hoge akoestische prestaties van dit hoofdkantoor genaamd Bell. De trainingsruimten zijn van zowel wit als zwarte DC2 1.0 spuitwerk voorzien. Mede dankzij Acosorb is het duurzaamheidscertifcaat BREEAM outstanding uitgereikt aan Liander.

  • Jaar

    2015

  • Type

    Acospray

  • Land

    Nederland

Liander Headquarters Acospray 2015

Dit is het allereerste renovatieproject in Nederland dat het prominente duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL verdiende. Voor het hoofdkantoor van Liander, gevestigd te Duiven, is circulariteit een integraal deel van het ontwerp. De duurzaamheidsgedachte zit vervlochten in elk aspect van het gebouw, van de vloeren tot de plafonds. Bewust dachten de architecten van RAU na over effectiviteit in interventie, materialen, kosten en de belasting van het milieu. Dit alles leidt tot een inspirerende, gezonde werkomgeving.

De duurzame werkwijze uit zich vooral in het vernieuwende gebruik van materialen. Het grootste deel van het oorspronkelijke gebouw zijn behouden (83%). Door de oorspronkelijke delen te verbinden onder een iconisch dak, ontstaan er tussenruimtes waar bezoekers en werknemers elkaar kunnen ontmoeten. Het overkoepelende dak dient als een tweede huid die de losse delen met elkaar verbindt.

Zo zijn de meeste bouwmaterialen gerecycled, door gebruik te maken van beton en hout van gesloopte delen, stalen constructies voor de uitbouw, toiletten en zelfs de oude deuren vinden hun plek in het nieuwe meubilair. Een plan is opgesteld om de ruwe materialen ook in de toekomst te kunnen hergebruiken.

Acosorb levert een positieve bijdrage op de energieprestaties en de akoestiek van het hoofdkantoor van Liander. Zo komt er minimale energie-overloop tussen de compartimenten vrij en draagt Acosorb optimaal bij aan de duurzaamheidsgedachte van de architecten. En dankzij het integreren van onder andere zonnepanelen, mag het gebouw zich zelfs CO2-neutraal noemen!